Go to top

Libertaire Partij

De LP staat voor ‘Libertaire Partij’.

De LP is een landelijke partij die ook meedoet aan de landelijke verkiezingen. De LP staat voor een klassiek liberale, vrije en vooral ook progressieve aanpak. De belangrijkste kernpunten van de LP zijn het verkleinen van de overheid, lagere belastingen, meer zeggenschap voor burgers en meer persoonlijke vrijheid.

In Rijswijk wil de LP dat inwoners vooral meer invloed krijgen op het beleid. De overheid staat ten dienste van de burgers en niet andersom. Democratie betekent niet voor niets volksheerschappij!

Wat willen we de komende vier jaar?

Volgens de LP heeft de nostalgie en behoudendheid van de huidige politieke partijen in Rijswijk ons vooral stilstand gebracht. Stilstand qua woningaanbod, een verouderd winkelcentrum en een totaal onaantrekkelijk bedrijventerrein. Stilstand is achteruitgang, en achteruitgang is heel moeilijk in te halen. Rijswijk moet van start met een behoorlijke inhaal- en verbeterslag om Rijswijk aantrekkelijker te maken voor haar bewoners en bedrijven. Dit vraagt nieuw bestuur met visie en daadkracht.

Kleinere overheid, minder regels en lagere belastingen

De LP wil af van alle remmende en overbodige regelgeving waar burgers en bedrijven tegenaan lopen. Zeker als Rijswijk het broodnodige vernieuwingstraject ingaat mogen er geen bureaucratische regels zijn die hier een rem op kunnen zetten. De LP wil lokale belastingen verlagen. Dit kan wat ons betreft bekostigd worden door een kleinere, effectieve en slagvaardige overheid.

Video