Go to top

LP - Lijst 9 - Gemeenteraadsverkiezingen Rijswijk

De LP staat voor ‘Libertarische Partij’.

Het is lastig om libertarisme in een paar zinnen uit te leggen. De LP is een landelijke partij die ook meedeed aan de laatste landelijke verkiezingen, en doet tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen in diverse gemeenten mee. De libertarische partij bestaat als beweging in Nederland zo’n 25 jaar.

In het kort is het libertarisme een verdere uitwerking van het klassiek liberalisme: iberaal en vrij en vooral ook progressief. De belangrijkste kernpunten van de LP zijn het verkleinen van de overheid, meer zeggenschap voor burgers, meer persoonlijke vrijheid en soevereiniteit en lagere belastingen.

In Rijswijk wil de LP dat inwoners vooral meer invloed krijgen op het beleid. De overheid staat ten dienste van de burgers en niet andersom. Democratie betekent niet voor niets volksheerschappij!

Wat willen we de komende vier jaar?

Volgens de LP heeft de nostalgie en behoudendheid van de huidige politieke partijen in Rijswijk ons vooral stilstand gebracht. Stilstand qua woningaanbod, een verouderd winkelcentrum en een totaal onaantrekkelijk bedrijventerrein. Stilstand is achteruitgang, en achteruitgang is heel moeilijk in te halen. Rijswijk moet van start met een behoorlijke inhaal- en verbeterslag om Rijswijk aantrekkelijker te maken voor haar bewoners en bedrijven. Dit vraagt nieuw bestuur met visie en daadkracht.

Kleinere overheid, minder regels en lagere belastingen

De LP wil af van alle remmende en overbodige regelgeving waar burgers en bedrijven tegenaan lopen. Zeker als Rijswijk het broodnodige vernieuwingstraject ingaat mogen er geen bureaucratische regels zijn die hier een rem op kunnen zetten. De LP wil lokale belastingen verlagen. Dit kan wat ons betreft bekostigd worden door een kleinere, effectieve en slagvaardige overheid.

Video