Go to top

Share this

Standpunten

Rijswijk moet volgens de LP op meerdere terreinen van start met een behoorlijke inhaal- en verbeterslag om Rijswijk aantrekkelijker te maken voor haar bewoners en bedrijven.

LP Rijswijk staat voor de volgende 10 speerpunten:

Bogaard op de schop, herinrichten volgens moderne winkelconcepten

De LP wil het winkelgebied weer aantrekkelijk maken door het drastisch te vernieuwen. Het nieuwe winkelgebied zal misschien wat kleiner, maar zéker gevarieerder moeten worden. Dit zal een aantrekkelijker gebied zonder leegstand creëren, met ook hier betaalbare ruimte voor ambachten en startups.

De Bogaard is als concept al jaren achterhaald. Het is een visieloos allegaar van verschillende bouwstijlen en te hoge huurprijzen. Het te dure Q-park betaald parkeren was de laatste druppel in de emmer. Het afschaffen van betaald parkeren en het beëindigen van het contract met Q-park is een speerpunt van de LP.

Wij gaan niet zelf het wiel uitvinden, maar kijken naar de succesvolle aanpak van onze buurgemeenten Leidschendam-Voorburg bij de aanpak van het winkelcentrum Leidschenhage. Onze aanpak zal de Bogaard nieuw leven inblazen, en aantrekkelijk maken voor jong en oud. Verkleining van het winkelgebied biedt ook ruimte voor woningbouw hetgeen weer een positieve impuls op het winkelgebied zal geven.

Herinrichten Plaspoelpolder, naast werken ook wonen en winkelen

De LP wil jong MKB aantrekken: Rijswijk als startersstad. De Plaspoelpolder zou volgens de LP een spilfunctie kunnen vervullen als basis voor start-ups van jonge en innovatieve bedrijven. Van ambacht tot high-tech en daarnaast beperkte horeca als netwerkplek om mens en ideeën te voeden.

De Plaspoelpolder zou volgens de LP een spilfunctie kunnen vervullen als basis voor start-ups van jonge en innovatieve bedrijven. Van ambacht tot high-tech en daarnaast beperkte horeca als netwerkplek om mens en ideeën te voeden.

Om onze toekomstvisie te realiseren zal het bedrijventerrein volledig anders ingericht moeten worden. Het oude concept moet op de schop. De Plaspoelpolder moet een gebied van wonen, werken, winkels en horeca worden. Wij gaan werken aan verruiming van het bestemmingsplan en medewerking van huidige eigenaren.

De aanpak van Den Haag bij de reconstructie van de Binckhorst geeft ons hierbij een fraaie blik in de toekomst.

Momenteel worden duurbetaalde adviseurs ingehuurd om grote bedrijven naar een verouderde Plaspoelpolder te trekken. Wij vinden dat zonde van het geld en denken dat het scheppen van het juiste ondernemingsklimaat en een investering in de toekomst een betere besteding is van uw belastinggeld.

Aantrekkelijker middelbaar onderwijs naar Rijswijk halen

De LP maakt zich grote zorgen over het aanbod, de aantrekkelijkheid en het niveau van het middelbaar onderwijs in Rijswijk. Het ontbreekt namelijk nagenoeg. De LP vraagt om het aantrekken van betere onderwijsinstellingen in moderne gebouwen. Ook dit levert banen, verjonging en stadsvernieuwing op.

Daar waar in Leidschendam-Voorburg een zeer breed aanbod van middelbaar onderwijs van hoge kwaliteit is, heeft de gemeente Rijswijk middelbare scholieren weinig tot niets te bieden. Hierdoor kiest een groot deel van de Rijswijkse ouders ervoor om hun kinderen naar een middelbare school in Leidschendam-Voorburg of Den Haag te sturen. Wij moeten bij onszelf te rade gaan waarom het gras zoveel groener is bij de buren.

De LP vraagt om het aantrekken van betere onderwijsinstellingen in moderne gebouwen. Ook dit levert banen, verjonging en stadsvernieuwing op.

Rijswijk aantrekkelijk maken voor jongeren

De LP vindt dat jongeren moeten kunnen wonen, leren en werken in Rijswijk. Daarvoor zijn betaalbare starterswoningen, ruime opleidingsmogelijkheden en een ondernemend klimaat belangrijk.

Naast woonplezier is ook vermaak belangrijk. Bijna alle jongeren zeggen dat Rijswijk een saai dorp is. Daar wil de LP ook wat aan doen door bijvoorbeeld ruimte te maken voor een filmhuis/bioscoop rn voor Grand cafe’s langs het water van de stadhuisvijver. Wij luisteren graag naar jonge mensen en vragen hen om hun ideeën met ons te delen zodat we van Rijswijk weer een gezellige, bruisende stad kunnen maken.

Kleinere overheid, minder regels en lagere belastingen

De LP wil af van alle remmende en overbodige regelgeving waar burgers en bedrijven tegenaan lopen. Zeker als Rijswijk het broodnodige vernieuwingstraject ingaat mogen er geen bureaucratische regels zijn die hier een rem op kunnen zetten. De LP wil lokale belastingen verlagen. Dit kan wat ons betreft bekostigd worden door een kleinere, effectieve en slagvaardige overheid.

Hierover heeft de LP een aantal krachtige standpunten:

  • De LP wil een kleine, effectieve en slagvaardige overheid.
  • De kwaliteit van het bestuur moet omhoog, geen micromanagers met oogkleppen op, maar slagvaardige bestuurders aan het roer, die het beestje bij de naam durven noemen.
  • De LP wil af van alle remmende en overbodige regelgeving waar burgers en bedrijven tegenaan lopen. Zeker als Rijswijk het broodnodige vernieuwingstraject ingaat mogen er geen bureaucratische regels zijn die hier een rem op kunnen zetten.
  • De LP wil lokale belastingen verlagen. Dit kan wat ons betreft bekostigd worden door in eigen vlees te snijden.
  • De LP heeft privacy hoog in het vaandel staan. Wij zijn tegenstander van kentekenregistratie of Avalexpasjes op naam voor ondergrondse vuilcontainers.
  • Als Rijswijk schoon moet blijven moeten de ondergrondse containers vrij toegankelijk zijn voor iedereen. De Avalexpasjes zijn daarom een last en we gaan ervan uit dat de gebruiksgegevens uiteindelijk zullen worden gebruikt om het huisvuil per zak af te rekenen. Een beleid dat elders in het land al is ingevoerd.
  • De hondenbelasting kan wat ons betreft geheel afgeschaft worden, deze is oneerlijk en ineffectief.

Burgerparticipatie

Kenmerkend voor de LP is dat wij vinden dat de Gemeente er moet zijn voor de inwoners van Rijswijk en niet andersom. Als het aan de LP ligt wordt de bevolking in de toekomst veel nauwer bij besluitvorming betrokken.

De invloed van de inwoners moet dus omhoog. De LP wil daarom af van halfslachtige inspraakbijeenkomsten van bedenkelijke niveau waar zelden verslag van wordt gedaan. Inwoners moeten veel serieuzer genomen worden door de (lokale) overheid. Deze is er namelijk om de bevolking te dienen en niet andersom. Zo willen wij voor ingrijpende beslissingen desnoods een referendum als middel in kunnen zetten.

De LP is tegen structurele subsidies: door dit los te laten komen er meer financiële middelen beschikbaar voor vernieuwende en creatieve initiatieven van burgers en ondernemers.

Criminaliteit ontmoedigen door open en goed verlichte openbare ruimte

Om Rijswijk veiliger te maken en minder aantrekkelijk voor inbrekers kan al veel bereikt worden door relatief eenvoudige aanpassingen te doen in de openbare ruimte.

Herinrichten, meer verlichting plaatsen, de zichtbaarheid vergroten van ‘enge’ plekken, door bijvoorbeeld groen kort snoeien.

De LP ziet geen heil in het plaatsen van camera’s. Uit cijfers blijkt namelijk dat weinig criminelen zich door camera’s laten tegenhouden.

Verkeer en vervoer

Bovenaan onze lijst staat de verbetering van de veiligheid voor fietsers. Naast de bekende ‘risicobocht’ voor fietsers bij de Hoornbrug zijn er diverse smalle en risicovolle fietsstroken die aandacht behoeven. Het is bijvoorbeeld elke dag weer een angstig schouwspel om kinderen op de Geestbrugweg naar school te zien fietsen. 

Dergelijke, al jaren bestaande verkeersonveilige situaties zouden wat ons betreft hoog op de agenda moeten staan. Geen woorden maar daden.

Ook de doorstroom van verkeer in Rijswijk kan volgens de LP stukken beter. In onze optiek zou de doorstroom eenvoudig verbeterd kunnen worden door gebruik te maken van slimme verkeerstechniek. Ook moet er meer geluisterd worden naar de inbreng van Rijswijkse weggebruikers. Neem bijvoorbeeld de te hoge verkeersdrempels op de Rembrandtkade. Die zijn niet meer van deze tijd.

De doorstroom van doorgaand verkeer van en naar Den Haag over de Beatrixlaan blijft een probleem. Gecombineerde aanpak hiervan zou de omgeving rond de Bogaard aantrekkelijker kunnen maken, de luchtkwaliteit kunnen verbeteren en geluidsdruk verminderen.

De LP wil graag weten wat er met de haalbaarheidsstudie over de ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan uit 2011 is gedaan. De LP is een groot voorstander van ondertunneling op deze plek.

Verkeersknooppunt Ypenburg is het grootste en drukste verkeersknooppunt van Nederland. Toch staan er nergens geluidsschermen. De snelwegen aan de rand van Rijswijk zorgen daarom ook voor aanzienlijke geluidsoverlast, met name in de bomenbuurt, waar sinds de ingebruikname van de verlengde A4 de geluidsdruk is verveelvoudigd. Het geluid van tien rijstroken rolt van de snelwegbrug over de Schie ongehinderd de woonwijken en het Elsenburgerbos in, dat gerust omgedoopt mag worden tot Bulderbos. Daarnaast is de luchtkwaliteit in Rijswijk aangemerkt als een van de slechtste in Nederland. De LP zou daarom graag geluidsschermen langs de snelweg zien om de geluidsoverlast te beperken.

 

Afschaffen betaald parkeren, tevens weg met Q-Park

De LP ziet per definitie niets in betaald parkeren, en zeker niet in Rijswijk. Er zijn gewoon te weinig parkeerplekken voor teveel auto’s. De gemeente heeft desondanks een kostbaar gedrocht van een parkeerbeleid gerealiseerd waar slechts een beperkt deel van Rijswijk “baat” bij heeft. Het belanghebbendenparkeren kent volgens de LP maar één belanghebbende, en dat is de gemeentekas. De rest van Rijswijk heeft er geen belang bij.

Betaald parkeren is daarvoor natuurlijk geen oplossing, er zijn gewoon meer parkeerplekken nodig. De gemeente heeft desondanks een kostbaar gedrocht van een parkeerbeleid gerealiseerd waar slechts een beperkt deel van Rijswijk “baat” bij heeft.

Het belanghebbendenparkeren kent volgens de LP maar één belanghebbende, en dat is de gemeentekas. De rest van Rijswijk heeft er geen belang bij. De Gemeente haalt momenteel tussen de 1.2 en 1.4 miljoen euro binnen aan betaald parkeren. De LP ziet daarom graag hoe dit besteed wordt.

Maar wat nu? De parkeertrein rijdt al en is moeilijk te stoppen. Daarom willen wij in eerste instantie meerdere aanpassingen. Een voorbeeld: Op dit moment kun je bezoekersuren via een app kopen. De kosten per avond (zes uur) zijn 50 cent duurder dan de eerdere kraskaart, wij willen dit terugdraaien naar de oorspronkelijke 1 euro per avond. Daarnaast zit er ook een limiet aan het aantal bezoekersuren. Nu kan per huishouden maximaal 400 uur ingekocht worden, dat klinkt misschien best veel maar is feitelijk erg weinig. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een LAT relatie, Als een partner vier avonden per week op bezoek komt, met zes uur per avond af te rekenen, dan ben je al snel binnen vier maanden door je bezoekersuren heen, de rest van het jaar maar geen bezoek? Een paar keer een leuk feest en je bent ook al snel door je uren heen. En wat dan als je toch nog bezoekers wilt ontvangen? Die mogen betalen via de parkeermeter of parkeerapps, deze opties zijn wat ons betreft te kostbaar en dus geen rechtvaardig alternatief. De LP vindt dat de gemeente niets te maken heeft met je bezoek en wil daarom af van de limiet op bezoekersuren.

De gemeente wil de zone’s voor betaald nog verder oprekken. Heel Rijswijk moet er aan. Het mogelijke invoeren van betaald parkeren rond de Schouwburg is voor de LP al helemaal geen optie, ook al maak je het een aantal uren gratis zoals bij de Herenstraat of het Ravesteinplein. Alle bezoekers van de schouwburg zullen hun kenteken moeten aanmelden. Wij voorzien lange rijen, voorstellingen die later beginnen en een een minder aantrekkelijke schouwburg.

Als de Gemeente het huidige parkeerbeleid voortzet dan wordt het volgens de LP vrijwel onmogelijk om Rijswijk nog nieuw leven in te blazen.

Moderniseren woningaanbod, voor breder publiek

Rijswijk is vanouds een fijne plek om te wonen. Maar we worden ingehaald door de tijd. Er is een groot aanbod van slecht geïsoleerde, verouderde flatwoningen van drie of meer verdiepingen zonder lift. De nieuwe woonwijken aan de randen van Rijswijk zijn een goed begin, maar het is bij lange na niet genoeg. De LP wil dat deze oude flats en de wijken waarin ze gebouwd zijn versneld vernieuwd worden.

Meer dan de helft van de inwoners van Rijswijk is 46+, hiermee zijn we een behoorlijk vergrijsde Gemeente. Het huidige woningaanbod past niet meer bij deze trend, is niet klaar voor de toekomst. Er wordt niet voldoende gebouwd om aan de groeiende vraag om moderne, toegankelijke en betaalbare woningen te voorzien. Hiervoor zal eerst een deel van de verouderde woningen moeten worden vervangen. Denk hierbij ondermeer aan flats die slecht toegankelijk zijn voor ouderen en gehandicapten.

De nieuwe woonwijken aan de randen van Rijswijk zijn een goed begin, maar het is bij lange na niet genoeg. Om ook de rest van Rijswijk in de toekomst aantrekkelijk te houden wil de LP dat deze oude flats en de wijken waarin ze gebouwd zijn versneld vernieuwd worden. Hierbij is samenwerking van groot belang. Bij deze vernieuwing moet de verhouding tussen sociale woningbouw en vrije sector/koopwoningen ook opnieuw bepaald worden.

Met meer dan 35 procent sociale woningbouw zit Rijswijk namelijk bijna tien procent boven het aanbod van Leidschendam-Voorburg (cijfers VNG 2017). Wij zien dat graag meer in balans. Als we nieuwe bedrijven en nieuwe bewoners willen aantrekken kan Rijswijk niet zonder een modern, breed en aantrekkelijk woningaanbod.